ԱնհատներինԲիզնեսին
Մուտք

Թափուր աշխատատեղեր

Խորհրդի օգնական

Խորհրդի նախագահի և անդամների աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպում և աջակցում:

Երևան

20.07.2024

Հեռախոսային սպասարկման մասնագետ

Բանկի գործող և պոտենցիալ հաճախորդների տեղեկատվական զանգերի աջակցություն, սոցիալական կայքերի և այլ առցանց հարթակների միջոցով նամակագրություն: Վաճառքների խթանման նպատակով ելքային հեռախոսազանգերի իրականացում:

Երևան

19.07.2024

Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների բաժնի սպասարկող | «Զվարթնոց» մասնաճյուղ

Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում, ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, արագ և որակյալ սպասարկում:

Երևան

18.07.2024

Ֆինանսական խորհրդատու ք. Քաջարանում

Իրականացնել բանկային պրոդուկտների ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, այդ թվում աշխատավարձային նախագծերի ներգրավում և որակյալ սպասարկում:

Քաջարան

18.07.2024

Ֆինանսական խորհրդատու ք. Վարդենիսում

Իրականացնել բանկային պրոդուկտների ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, այդ թվում աշխատավարձային նախագծերի ներգրավում և որակյալ սպասարկում:

Վարդենիս

18.07.2024

Ֆինանսական խորհրդատու ք. Գորիսում

Իրականացնել բանկային պրոդուկտների ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, այդ թվում աշխատավարձային նախագծերի ներգրավում և որակյալ սպասարկում:

Գորիս

18.07.2024

Ֆինանսական խորհրդատու ք. Սևանում

Իրականացնել բանկային պրոդուկտների ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, այդ թվում աշխատավարձային նախագծերի ներգրավում և որակյալ սպասարկում:

Սևան

18.07.2024

Կորպորատիվ բիզնեսի վաճառքների բաժնի գլխավոր մասնագետ

Կորպորատիվ հաճախորդների բացահայտում և ներգրավում, ինչպես նաև բիզնեսի պրոդուկտների (ծառայությունների) վաճառք:

Երևան

13.07.2024

Կորպորատիվ բիզնեսի վերլուծության բաժնի առաջատար մասնագետ

Կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսական վիճակի վերլուծություն

Երևան

13.07.2024

Կորպորատիվ բիզնեսի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկում և խորհրդատվություն:

Երևան

13.07.2024

Լիզինգային գործառնությունների ծառայության Լիզինգի առաջատար մասնագետ

Լիզինգառուների սպասարկում, մատակարարների հետ համագործակցության հաստատում և ընթացիկ աշխատանքների վարում

Երևան

14.07.2024

Լիզինգային գործառնությունների ծառայության Լիզինգի գլխավոր մասնագետ

Լիզինգառուների ֆինանսական վիճակի վերլուծություն և սպասարկում

Երևան

14.07.2024

Ֆինանսական խորհրդատու | «Արարատ» մասնաճյուղ

Իրականացնել բանկային պրոդուկտների ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, այդ թվում աշխատավարձային նախագծերի ներգրավում և որակյալ սպասարկում:

Արարատ

13.07.2024

Ֆինանսական խորհրդատու | Սյունիքի մարզ, «Ագարակ» մասնաճյուղ

Իրականացնել բանկային պրոդուկտների ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, այդ թվում աշխատավարձային նախագծերի ներգրավում և որակյալ սպասարկում:

Ագարակ

13.07.2024

Ֆինանսական խորհրդատու | «Աբովյան» մասնաճյուղ

Իրականացնել բանկային պրոդուկտների ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, այդ թվում աշխատավարձային նախագծերի ներգրավում և որակյալ սպասարկում:

Աբովյան

13.07.2024

Սրահի ադմինիստրատոր | «Կենտրոն» մասնաճյուղ

Հաճախորդների դիմավորում, պահանջմունքների բացահայտում և ուղղորդում մասնաճյուղում, արագ և որակյալ սպասարկում:

Երևան

10.07.2024

Ֆինանսական խորհրդատու | «Կենտրոն» մասնաճյուղ

Բանկային պրոդուկտների ուղիղ և խաչաձև վաճառքների իրականացում, այդ թվում աշխատավարձային նախագծերի ներգրավում և որակյալ սպասարկում:

Երևան

10.07.2024

Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների բաժնի սպասարկող | «Կենտրոն» մասնաճյուղ

Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում, ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, արագ և որակյալ սպասարկում:

Երևան

10.07.2024

Սրահի ադմինիստրատոր

Իրականացնել հաճախորդների դիմավորում, պահանջմունքների բացահայտում և ուղղորդում մասնաճյուղում, արագ և որակյալ սպասարկում:

Գյումրի

11.07.2024

Փոքր բիզնեսի պրոդուկտների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Փոքր բիզնեսի սուբյեկտ հանդիսացող անձանց համար նոր բանկային գործիքների ներդրում, կիրառվող բանկային գործիքների արդիականացում

Երևան

10.07.2024

Ֆինանսական խորհրդատու

Իրականացնել բանկային պրոդուկտների ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, այդ թվում աշխատավարձային նախագծերի ներգրավում և որակյալ սպասարկում:

Երևան

10.07.2024

Սրահի ադմինիստրատոր

Իրականացնել հաճախորդների դիմավորում, պահանջմունքների բացահայտում և ուղղորդում մասնաճյուղում, արագ և որակյալ սպասարկում:

Երևան

10.07.2024

Կենտրոնացված վարկային գործառնությունների բաժնի առաջատար մասնագետ

ՀՀ օրենքի և Բանկի ներքին ընթացակարգերի համաձայն հաճախորդների վարկային գործառնությունների և դրանց ապահովման միջոցների ձևակերպում:

Երևան

10.07.2024

Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների բաժնի ղեկավար | «Գավառ» մասնաճյուղ

Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների բաժնի գործառույթների իրականացնում և վերահսկում:

Գավառ

06.07.2024

Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման պրոդուկտ մենեջեր

Կորպորատիվ հաճախորդների համար նոր պրոդուկտների ներդնում, կիրառվող պրոդուկտների կատարելագործում: Բանկային պրոդուկտների/ծառայությունների շուկայում Բանկի դիրքի ամրապնդում և բարելավում:

Երևան

06.07.2024

Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման մենեջեր

Կորպորատիվ բիզնեսի ցուցանիշների վերլուծություն

Երևան

06.07.2024

Բռնագանձված ակտիվների սպասարկման և իրացման խմբի առաջատար

Բանկի ի սեփականություն անցած անշարժ և շարժական գույքերի սպասարկում և իրացում:

Երևան

06.07.2024

Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների բաժնի սպասարկող

Հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում, ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, արագ և որակյալ սպասարկում:

Աբովյան

07.07.2024

ՄՌ միջոցառումների մենեջեր

Իրականացնել կորպորատիվ և մշակութային միջոցառումներ:

Երևան

30.06.2024

Ուսուցման և զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Իրականացնել ուսուցման և զարգացման ծրագրերի մշակումն ու անցկացումը՝ կազմակերպության նպատակներին, արժեքներին և մշակույթին համապատասխան։

Երևան

30.06.2024

Մանրածախ բիզնեսի նախագծերի ղեկավար

Մասնաճյուղային և բանկոմատային ցանցի բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:

Երևան

30.06.2024

Վարկային պրոդուկտ մենեջեր

Բանկի կողմից ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկային պրոդուկտների և դրանց հետ կապված գործընթացների նախագծում, բիզնես գործընթացների կազմակերպում:

Երևան

30.06.2024

Ապահովագրական Պրոդուկտ մենեջեր

Բանկի կողմից ֆիզիկական անձանց մատուցվող ապահովագրական պրոդուկտների և դրանց հետ կապված գործընթացների նախագծում, բիզնես գործընթացների կազմակերպում:

Երևան

30.06.2024

Փոքր բիզնեսի վարկային մասնագետ

Փոքր բիզնեսի սուբյեկտ հանդիսացող անձանց համար բանկային պրոդուկտների ուղիղ և խաչաձև վաճառքի իրականացում:

Երևան

30.06.2024

Կորպորատիվ և ՓՄՁ վարկերի գնահատման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Կորպորատիվ վարկերի գծով վարկային ռիսկերի գնահատում, ֆինանսական տվյալների վերլուծություն, եզրակացությունների տրամադրում:

Երևան

30.06.2024

Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների բաժնի սպասարկող

Իրականացնում է հաճախորդների պահանջմունքների բացահայտում, ուղիղ և խաչաձև վաճառքներ, արագ և որակյալ սպասարկում:

Երևան

27.06.2024

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների անհատական մենեջեր

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների հեռահար սպասարկում:

Երևան

24.06.2024

Ուսուցման և զարգացման բաժնի մասնագետ

Ուսուցման և զարգացման ծրագրերի և միջոցառումների մշակում, կազմակերպում և անցկացում:

Երևան

21.06.2024

Չե՞ք գտնում Ձեզ անհրաժեշտ հաստիքը․

Լրացրեք դիմում-հայտը և մեր հավաքագրման մասնագետը կապ կհաստատի Ձեզ հետ: Հետևե'ք մեզ նաև սոցիալական հարթակներում, որտեղ պարբերաբար թարմացվում է թափուր հաստիքների մասին տեղեկատվությունը:

ԴԻՄՈՒՄ - ՀԱՅՏ

Թարմացված է` 07.05.2024 13:47

+374 10 59 20 20Գլխամասային գրասենյակ` ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Նալբանդյան 48

E-mail: info@amiobank.am

Բջջային հավելված

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:

© 2024 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ Կենտրոնական բանկի թիվ 40 լիցենզիա՝ տրված 10.12.1991թ.
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿԸ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԻ լիիրավ իրավահաջորդն է

fin infofsmadgffsmarca

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից