ԱնհատներինԲիզնեսին
Մուտք
Այլ ծառայություններ

Ներդրումային ծառայություններ

Ֆիզիկական անձանց ժամկետային և ցպահանջ ավանդներ

Հավելվածներ
Զանգ խորհրդատուին
page picture

Արժեթղթերի պահառության հետ կապված ծառայություններ

  • Արժեթղթերի հաշվի բացում, փոփոխություն, պահպանում և փակում
  • Արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված գործառնություններ
  • Արժեթղթերի գրավադրում և գրավադրման դադարեցում
  • Արժեթղթերի և արժեթղթերի հաշիվների սառեցում և սառեցման դադարեցում
  • Հաշվետիրոջը արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի և այլ տեղեկությունների տրամադրում

Զգուշացում

Ծառայությունների մատուցման համար Բանկը գանձում է միջնորդավճար` համաձայն Բանկի Վարչության կողմից հաստատված սակագների: Միջնորդավճարները գանձվում են Հաճախորդի բանկային հաշվից՝ գործարքի վերջում Հաճախորդի կողմից տրված հրահանգների հիման վրա:
Բանկի և հաճախորդի միջև տեղեկատվության փոխանակումն իրականացվում է թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով: Արժեթղթերով գործարքները տրամադրվում են գրավոր հանձնարարականով 2 օրինակից և ներկայացվում են մինչև գործառնական օրվա ժամը 10:00-ը:
Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և գործում է անժամկետ։ Պայմանագրի խզման դեպքում հաճախորդի դեպո հաշվի մնացորդը փոխանցվում է հաճախորդի այլ ենթադեպոզիտարիայում գրանցված դեպո հաշվին:
Ներդրումների դեպքում անհրաժեշտ է արժեթղթերի հետ աշխատանքի փորձ: Արժեթղթերով գործարքներ իրականացնելիս բոլոր ռիսկերը կրում է հաճախորդը: Բանկը ՉԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ հաճախորդի վնասները, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե դրանք առաջացել են բանկի անգործության և/կամ անբարեխիղճ վերաբերմունքի պատճառով:

Թարմացված է` 10.08.2023 16:14

+374 10 59 20 20Գլխամասային գրասենյակ` ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Նալբանդյան 48

E-mail: info@amiobank.am

Բջջային հավելված

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:

© 2024 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ Կենտրոնական բանկի թիվ 40 լիցենզիա՝ տրված 10.12.1991թ.
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿԸ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԻ լիիրավ իրավահաջորդն է

fin infofsmadgffsmarca

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից