ԱնհատներինԲիզնեսին
Մուտք
Այլ ծառայություններ

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգ

Դիմումների ձեվաչափեր

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ եվ ֆոնդի կառավարիչ ընտրելու դիմում

Կենսաթոշակի տեսակի ընտրության դիմում

Կենսաթոշակային հաշվի տվյալների վերաբերյալ ընթացիկ տեղեկությունների ստացման դիմում

Կենսաթոշակային հաշվի տվյալների վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման դիմում

Կենսաթոշակային հաշվում արտացոլված տվյալների ստացման մասին դիմում

Անձնական տվյալները փոփոխելու դիմում

Կենսաթոշակային հաշվից քաղվածքի ստացման դիմում

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը փոխանակելու դիմում

Մասնակցի միջոցները նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը միանվագ վճարի ձեվով ստանալու դիմում

Մասնակցի միջոցները օտարերկյա պետությունում գործող կուտակային կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելու դիմում

Կենսաթոշակային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ հաշվետվության ստացման դիմում

Կենսաթոշակային հաշվում գործառնությունների մասին տեղեկանքի ստացման դիմում

Մասնակցի կատարած կուտակային վճարների հաշվին ձեռք բերված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մարման եվ համապատասխան միջոցներն անկանխիկ եղանակով ստանալու դիմում

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունից հրաժարվելու/ընդունելու դիմում

Զանգ խորհրդատուին

Տեղեկատվություն

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ հետ կնքված պայմանագրի համաձայն հանդիսանում է Կենսաթոշակային համակարգի Հաշվի օպերատոր և 2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ից կատարում է Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի Մասնակիցների սպասարկում:

Հաշվի օպերատորների միջոցով 1974թ հետո ծնված վարձու աշխատողները, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները (պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մասնակիցները) կարող են ընտրել կենսաթոշակային ֆոնդ/ֆոնդի կառավարիչ, հետագայում փոխել այն, իրականացնել փայերի փոխանակում կամ տեղեկատվություն ստանալ իրենց կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ, կարող են անձնական տվյալներում փոփոխություն կատարել, հետագայում ընտրել կենսաթոշակի ստացման եղանակ եւ այլն:

Պարտադիր կուտակային բաղադրիչին կարելի է միանալ նաև կամավորության սկզբունքով, որին կարող է անդամակցել ցանկացած անձ՝ անկախ տարիքից: Պարտադիր կուտակային բաղադրիչին կամավորության սկզբունքով միանալու մասին որոշումը վերջնական է, և մասնակիցները հետագայում չեն կարող հրաժարվել մասնակցությունից:

Դուք կարող եք ցանկացած պահի փոխել Ձեր ակտիվ ֆոնդի կառավարչին/կենսաթոշակային ֆոնդը՝ ներկայացնելով Պարտադիր կենսաթոշա-կային ֆոնդը և ֆոնդի կառավարիչ ընտրելու դիմում, որից հետո Ձեր հետագա կուտակային վճարները կուղղվեն Ձեր կողմից ընտրված նոր ֆոնդին:

2015թ-ից Դուք կարող եք ցանկացած պահի մարել համապատասխան ֆոնդերում կուտակված փայերը և մարված փայերի արժեքին համապատասխան ձեռք բերել փայեր այլ ֆոնդերում՝ ներկայացնելով Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը փոխանակելու դիմում:

page picture

Դիմումների ձևաչափեր

 • Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդ եվ ֆոնդի կառավարիչ ընտրելու դիմում
 • Կենսաթոշակի տեսակի ընտրության դիմում
 • Կենսաթոշակային հաշվի տվյալների վերաբերյալ ընթացիկ տեղեկությունների ստացման դիմում
 • Կենսաթոշակային հաշվի տվյալների վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման դիմում
 • Կենսաթոշակային հաշվում արտացոլված տվյալների ստացման մասին դիմում
 • Անձնական տվյալները փոփոխելու դիմում
 • Կենսաթոշակային հաշվից քաղվածքի ստացման դիմում
 • Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը փոխանակելու դիմում
 • Մասնակցի միջոցները նախքան կենսաթոշակային տարիքը լրանալը Միանվագ վճարի ձեվով ստանալու դիմում
 • Մասնակցի միջոցները օտարերկյա պետությունում գործող կուտակային կենսաթոշակային հաշվին փոխանցելու դիմում
 • Կենսաթոշակային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ հաշվետվության ստացման դիմում
 • Կենսաթոշակային հաշվում գործառնությունների մասին տեղեկանքի ստացման դիմում
 • Մասնակցի կատարած կուտակային վճարների հաշվին ձեռք բերված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի մարման եվ համապատասխան միջոցներն անկանխիկ եղանակով ստանալու դիմում
 • Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի սեփականությունից հրաժարվելու/ընդունելու դիմում

Թարմացված է` 10.08.2023 16:14

+374 10 59 20 20Գլխամասային գրասենյակ` ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Նալբանդյան 48

E-mail: info@amiobank.am

Բջջային հավելված

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:

© 2024 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ Կենտրոնական բանկի թիվ 40 լիցենզիա՝ տրված 10.12.1991թ.
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿԸ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԻ լիիրավ իրավահաջորդն է

fin infofsmadgffsmarca

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից